Aanmelden voor eventuele inschrijving schooljaar 2020-2021

Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs

 

Door de uitzonderlijke corona-maatregelen kunnen ouders niet inschrijven op school.

Inschrijven is wel mogelijk op volgende manieren.

Digitaal

Vul het formulier in via deze link:

http://inschrijvingsformulier.bulo.hartencollege.be

Het formulier is actief vanaf dinsdag 21/04/2020 8u30

Klik op de knop ‘verzenden’ als alles ingevuld is.

Telefonisch

Contacteer de school vanaf 21/04/2020 tussen 8.30 en 15.30 u.

op het nummer 054/337026  of  0486/614483

We doorlopen samen het inschrijvingsformulier.

Voor het intakegesprek maakt de school met jou een afspraak.
Als je je kind inschrijft, verklaar je je akkoord met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school.

Beide documenten kan je vinden op de website van de school:

www.hartencollege.be doorklikken naar BuLO

Brief Aanmelden Inschrijven BuLO 2020 2021