Aanmelden voor eventuele inschrijving schooljaar 2021-2022 in het Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs kan door telefonisch contact op te nemen met het nummer 054/337026.