Over Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs

Ons Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs  biedt het onderwijstype Basisaanbod aan. Kinderen van 6 tot 13 jaar kunnen bij ons school lopen.

Type Basisaanbod is onderwijs voor kinderen met een licht mentale beperking (het vroegere Type 1) of kinderen met een ernstige leerstoornis (het vroegere Type 8). 

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) type Basisaanbod voorziet een aanbod op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen (tijdelijk) niet haalbaar is in het gewoon onderwijs.

Binnen het type Basisaanbod gebeurt het aanleren van kennis en vaardigheden in kleine en haalbare stappen. We bekijken wat een kind reeds kan en stellen nieuwe doelstellingen voorop. Dit gebeurt door middel van doorgedreven differentiatie, een interdisciplinaire samenwerking, klasondersteuning door therapeuten, kleinere klassen, een duidelijke structuur, aangepaste werk- en evaluatievormen, hulpmiddelen op maat van de leerling, klasoverschrijdende werking en indien nodig individuele therapie.

 

Voorwaarden

Voor het onderwijstype Basisaanbod is geen diagnose vereist. Leerlingen komen hierin terecht wanneer hun zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen. Het CLB maakt door het uitschrijven van een attest ‘ Buitengewoon onderwijs: type Basisaanbod’ duidelijk dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

Doelstelling

 • Starten vanuit de noden van het kind: wij bieden dezelfde leerinhouden aan als een gewone basisschool maar op het ritme van het kind. Door een uitgebreide bepaling van de beginsituatie van het kind , kunnen we van bij de start gericht met het kind werken.
 • Functioneel leren: in onze maatschappij is het belangrijk om stevig in je schoenen te staan. Daarom willen we de linken naar het dagelijkse leven versterken. Dit door bv. het leren lezen van de dienstregeling van het openbaar vervoer, reclamefolders kritisch bekijken, …
 • Leren leren: We helpen de kinderen door hen van jongs af aan keuzes te leren maken en zelfstandig te leren werken. Op die manier worden ze bewust gemaakt van hun eigen denken en doen. Kinderen krijgen hierdoor een beter zelfbeeld, kunnen zich langer concentreren en nemen een betere werkhouding aan.
 • Socio-emotionele groei: kinderen moeten zich op onze school echt thuis voelen. Respect hebben voor iedereen én voor alle materiaal vinden wij erg belangrijk en benadrukken wij dagelijks.
 • Werken vanuit talenten: wij willen al onze kinderen de kans geven om hun talenten te ontplooien en optimaal te ontwikkelen. We stimuleren de creativiteit van elk kind via projecten, sport en spel, crea, muziek,… We hebben respect voor ieders talenten én werkpunten.

 

 

Wat na onze school?

Tweejaarlijkse evaluatie type Basisaanbod

Een inschrijving in een school type basisaanbod is in principe twee schooljaren geldig. Dit wil zeggen dat het klasteam en het CLB iedere twee jaar samenzitten om  het perspectief van de leerling te herevalueren. Het resultaat van deze evaluatie leidt tot 2 mogelijke beslissingen:

– Het CLB stelt een verslag op ifv een verlenging type Basisaanbod

– Het CLB stelt een verslag op ifv een terugkeer naar het gewoon onderwijs

 

Overstap naar secundair

Leerlingen zijn in het Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs een schoolverlater in het jaar dat ze 13 worden (dit is één jaar later dan in het gewoon onderwijs, al zijn hierop uitzonderingen mogelijk).

De uitstroommogelijkheden zijn:

– De leerling gaat naar het beroepsonderwijs (1B)

– De leerling gaat naar het Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO)

 

 

Onze missieDe scholengroep Hartencollege. Wij willen alle leerlingen uit de Regio Ninove, van kleuter tot jongvolwassene begeleiden bij het opgroeien tot respectvolle en weerbare jongeren met een eigen identiteit. Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.

Onze visie

De scholengroep Hartencollege staat voor inspirerend, inclusief, integrerend, innoverend onderwijs.
Zorg voor de persoon en kwaliteit, met focus op elk talent  zijn de pijlers van ons aanbod en onze aanpak.

Inspirerend onderwijs betekent voor Hartencollege

 • de inspiratie, van onze stichters meegekregen, zelf voorleven en zo uitdragen
 • warme zorg en hartelijkheid vanaf het onthaal tot de intensieve begeleiding waar nodig
 • geloof in de groei van de ‘leer’kracht van elke leerling
 • elk kind, elke jongere uitdagen om met z’n eigen talenten aan de slag te gaan.

Inclusief onderwijs betekent voor Hartencollege

 • kwaliteitsvolle en toekomstgerichte vorming voor iedereen
 • een brede waaier gelijkwaardige studierichtingen aanbieden. Zo kunnen leerlingen een positieve studiekeuze maken.
 • samenwerking tussen alle scholen
 • streven naar participatie van alle betrokkenen


Integrerend onderwijs
betekent voor Hartencollege

 • scholen waar leerlingen graag leven, graag leren, graag werken
 • een veilig en positief schoolklimaat creëren met geloof in de groei van elk kind, elke jongere, elke medewerker
 • een warme discipline en consequente houding van alle medewerkers
 • opvoeden tot verantwoordelijke, dienstbare jongvolwassenen met een eigen identiteit, die hun eigen plaats vinden in de samenleving van morgen.
 • In dialoog met de ouders vinden wij de juiste begeleiding voor elk kind


Innoverend onderwijs
betekent voor Hartencollege

 • met een open blik naar de toekomst kijken en ons onderwijs daarop afstemmen
 • maatschappelijke veranderingen beantwoorden met flexibiliteit en levenslang leren op alle terreinen

De scholengroep Hartencollege nodigt leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten uit om mee te bouwen aan deze scholenleefgemeenschap waar zorg, kwaliteit en talent centraal staan!

Wij gaan hier samen voor!


Zorg voor onze inspiratie van gisteren, vandaag en morgen.
Zorg voor iedereen, zonder onderscheid, in alle diversiteit.
Zorg voor alles en in alles.
Zorg voor vernieuwing en verandering.
Kwaliteit in ons spreken, denken en doen.
Kwaliteit in onze verscheidenheid en pluraliteit.
Kwaliteit in ons samenwerken.
Kwaliteit in ons vooruit kijken naar de toekomst.

Talent herkennen en erkennen.

Talent in alles en iedereen.

Talent laten groeien.

Talent uitdagen en vernieuwen.

SCHOOLUREN

voormiddag: 8u30 - 11u15
woensdag: 8u30 - 12u05
namiddag: 12u30 - 15u15

OPVANG

's morgens: vanaf 8u15
's avonds: geen opvang

COMMUNICATIE

Leerkrachten zijn via e-mail te bereiken via
hun voornaam.familienaam@hartencollege.be

ONS TEAM

Goedele Baudewyn

Titularis groep 1

Leerkrachten

Erika Verbeiren

Titularis groep 2

Leerkrachten

Paulien Lapage

Titularis groep 3

Leerkrachten

Elke Van Hulle

Ondersteuner Cluster 1

Leerkrachten

Johan Bauwens

Titularis groep 4

Leerkrachten

Jolien Van Damme

Ondersteuner cluster 2

Leerkrachten

Lies Verckens

Titularis groep 5

Leerkrachten

Liliane Lacroix

Titularis groep 6

Leerkrachten

Tiffany Pots

Titularis groep 7

Leerkrachten

Rozemieke Bogaert

Ondersteuner cluster 3

Leerkrachten

Goedele Hellinckx

Titularis groep 8

Leerkrachten

Kelly Van Stijvendael

Titularis groep 9

Leerkrachten

Philip Keppens

Sportleerkracht

Leerkrachten

Liesbeth Janssens

Kinesiste

Zorgteam

Greet Roosens

Kinesiste

Zorgteam

Barbara Van De Wiele

Logopediste

Zorgteam

Benedicte Eykerman

Directeur

Directie

Elke De Vlaminck

Orthopedagoge

Zorgteam

Ingrid Verbeke

Administratief medewerkster

Secretariaat

Maarten Vanderniepen

Ondersteuner cluster 4 + ICT

Leerkrachten