29 april 2020

Beslissing veiligheidsraad

Allereerst hopen wij van harte dat het goed gaat met al onze leerlingen en hun familie. Het zijn onzekere tijden, we zoeken allemaal naar een zeker perspectief. Ook wij hebben de persconferentie van de Veiligheidsraad met spanning afgewacht en zijn eerder deze week al aan de slag gegaan met de draaiboeken die ons werden bezorgd door de overheid.

 

Brief Ouders 20200429