18 oktober 2022

Steun “De warmste week” en geef onze kinderen de kans om te leren fietsen!

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs in het hart van Ninove en maken deel uit van de scholengroep ‘Hartencollege’.

Onze kinderen hebben bijzondere leernoden.
Bovendien worden sommige van hen ook geconfronteerd met kansarmoede.

 

WAT DOEN WIJ?

Wij leren alle kinderen fietsen op school:

  • fietsen aanleren bij kinderen met motorische problemen of kinderen die nog niet leerden fietsen
  • fietsvaardigheden aanleren: bijvoorbeeld over linkerschouder kijken en rechtdoor blijven fietsen,
    arm uitsteken, gecontroleerd afremmen en veilig stoppen, …
  • veilig leren fietsen op de weg

 

WAAROM IS DAT BELANGRIJK?

Een fiets is een goedkoop en duurzaam vervoermiddel.

Dankzij de fiets leren de kinderen zich niet alleen nu zelfstandig verplaatsen, maar bieden wij ze ook kansen voor de toekomst. Denk maar aan verplaatsingen in functie van je job of sociale contacten.

 

WAT DOET DWW VOOR ONS?

De totale opbrengst van DWW wordt in januari verdeeld onder alle geselecteerde goede doelen.
Ook ons project ‘FIETSKANSEN voor KINDEREN’ werd uitgekozen voor het thema Kansarmoede.                                                                              Met dat geld zullen  wij ons fietsproject (o.a. aankoop en onderhoud van fietsen) kunnen bekostigen. Daarom dragen wij graag zelf ons steentje bij en verkopen wij pannenkoeken.

WAT KAN U DOEN VOOR ONS?

Koop onze lekkere, artisanaal bereide, pannenkoeken en steun massaal DWW!

Vul onderstaand formulier in en bezorg ons je bestelling:

Brief Pannenkoeken Warmste Week Ouders

 

ALVAST BEDANKT VOOR UW STEUN!

Hoe groter de opbrengst, hoe groter ons deel van de (pannen)koek 😊.

WARME GROETEN VAN ALLE KINDEREN van Hartencollege BuLO